Hondsdolheid is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door het rabiesvirus. Besmetting met dit virus vindt meestal plaats door een beet van een dier. Met name honden, vleermuizen en vossen kunnen besmet zijn met dit virus en de ziekte overdragen aan de mens. Bij hondsdolheid vindt er een virusinfectie plaats aan de hersenen. Zonder behandeling zal hondsdolheid vrijwel altijd leiden tot de dood. Gelukkig zijn er goede vaccinaties beschikbaar. Op deze website kunt u meer informatie vinden over hondsdolheid.


Besmetting met het rabiësvirus

Een besmetting met het rabies virus vindt in bijna alle gevallen plaats door middel van een beet van een besmet dier. Het virus wordt verspreidt via het speeksel. Het goede nieuws is dat een besmetting met hondsdolheid bij mensen al tientallen jaren niet meer is voorgekomen in Nederland. Ook in de omringende landen is een besmetting met het rabiës virus een unicum te noemen. Wereldwijd echter sterven er jaarlijks nog steeds tienduizenden mensen aan hondsdolheid. De meeste besmettingen vinden plaats in Azië. Het rabies virus tast de hersenen aan. Als de symptomen van hondsdolheid optreden heeft het virus een infectie veroorzaakt in de hersenen. Dit loopt altijd met dodelijke afloop af. Het goede nieuws is dat de infectie niet meteen uitbreekt na een beet van een dier besmet met hondsdolheid. De incubatietijd van het rabiës virus hangt af van de plek waar de beet heeft plaatsgevonden. Hoe verder weg van de hersenen, hoe langer het duurt voordat de infectie uitbreekt. De infectie kan na 2 weken uitbreken, maar ook pas na 2 jaar. Een vaccinatie tegen hondsdolheid met actieve en passieve immunisatie na een beet moet daarom plaatsvinden voordat de infectie is uitgebroken. De antistoffen in de vaccinatie lukt het vrijwel altijd om de uitbraak van de infectie van het rabies virus te voorkomen.

hondsdolheid
Niet alleen honden kunnen besmet zijn met hondsdolheid.

Symptomen van hondsdolheid

Als er na een beet niet gevaccineerd is kunnen er na het verstrijken van de incubatietijd symptomen van hondsdolheid optreden. De infectie is uitgebroken in de hersenen. De eerste symptomen van hondsdolheid zijn vaak hoofdpijn, een lichte verhoging, misselijkheid, griepverschijnselen en een verminderde eetlust. In een later stadium komen problemen met de spieren, prikkelbaarheid en overgevoeligheid voor als hondsdolheid symptomen. Uiteindelijk zullen de spierkrampen steeds erger worden, eten en drinken wordt onmogelijk en treden er verlammingsverschijnselen op. Het slachtoffer van het rabies virus zal beginnen te kwijlen doordat de spieren niet meer onder controle te houden zijn. Uiteraard komt hier speeksel bij vrij. Deze is in potentie besmettelijk voor andere mensen. Het virus verplaatst zich via speeksel. Na de verlammingsverschijnselen volgt vaak een coma die gevolgd zal worden door de dood. De ziekte komt niet alleen voor bij mensen. Alle zoogdieren kunnen ermee te maken krijgen. Hondsdolheid bij huisdieren komt gelukkig nagenoeg nooit voor. Op de hele wereld zijn slechts enkele gevallen bekend waarbij een patiënt een infectie met het rabiesvirus overleefd heeft zonder de juiste vaccinatie. De afgelopen 20 jaar zijn er 2 Nederlanders overleden aan hondsdolheid. Beide mensen waren in Afrika gebeten door een hond. Eenmaal terug in Nederland bleek er te laat begonnen te zijn met een behandeling tegen hondsdolheid.